ב"ה

Likutei Sichos - Kitzurim 

תוכן הענינים מפורט וקיצור על ספרי

לקוטי שיחות

מהדורא קמא

 קיצורי השיחות על ספר בראשית

קיצורי השיחות על ספר שמות 

קיצורי השיחות על ספר ויקרא 

קיצורי השיחות על ספר במדבר

קיצורי השיחות על ספר דברים


נא לשלוח הערות תיקונים ושיפורים לכתובת: 


קיצורים על מאמרי רבותינו נשיאנו